Välkommen till Fryshuset Raketprojekt

Raket är en verksamhet som tror på respektfulla möten människor emellan där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.Vårt uppdrag från arbetsförmedlingen är att skapa sysselsättning åt människor som varit arbetssökande i 450 dagar eller längre och är inskriven i Jobb- och Utvecklingsgarantin.

Fryshusets målsättning med Raket är att de som väljer att göra sin sysselsättning här ska känna sig behövda, inkluderade och hitta nya vägar till det nya arbetet.

Raket lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder.

Raket utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.